Evenimentul zilei

Lun07062020

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Actualitate Educatie Începem să gândim nemțește? Un nou Regulament va clarifica regulile de organizare a învățământului dual în Moldova

Începem să gândim nemțește? Un nou Regulament va clarifica regulile de organizare a învățământului dual în Moldova Recomandat

25 August 2017 - 

Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării a elaborat și a propus spre consultare publică Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea învățământului dual. Documentul stipulează condițiile legale necesare pentru buna funcționare a acestui tip de învățământ în Republica Moldova și urmează să fie aprobat oficial de către Guvern.

Învățământul dual presupune că 70% din studii au loc direct la întreprindere, iar 30% în instituția de învățământ. În anul de studii 2016-2017, aproximativ 20 de companii au implementat programe de studii în învățământul dual, în colaborare cu nouă școli profesionale.

„Numărul agenților economici interesați să dezvolte programe de studii în învățământul dual este în creștere. Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării a inițiat elaborarea Regulamentului pentru a stabili condițiile legale și regulile de organizare a acestei forme de învățământ și a evita orice interpretări din partea actorilor implicați în domeniu”, menționează Silviu Gîncu, șeful Direcției Învățământ secundar profesional și mediu de specialitate de la ministerul de resort.

Printre principalele prevederi ale Regulamentului se numără clarificarea, definirea și uniformizarea termenilor legali utilizați pentru învățământul dual; stabilirea timpului necesar pregătirii teoretice și practice; reglementarea statutului elevului– ucenic, inclusiv prin introducerea termenului de „salariu de ucenicie”, ca mecanism de remunerare. De asemenea, Regulamentul stipulează drepturile și obligațiile părților implicate în procesul de studii, precum și modalitățile de finanțare a învățământului dual.

Urmare a implementării Regulamentului, se așteaptă creșterea calității pregătirii elevilor în cadrul învățământului profesional tehnic, precum și a satisfacției agenților economici față de forța de muncă formată în cadrul acestui tip de învățământ, relevă serviciul de presă al ministerului de resort.

Schimbarea opticii și modificările în sistemul de învățământ vin în urma unor analize ample și a schimbului de experiență cu țările UE, mai ales cu Germania. Adevărul e că pe licențele absolvenților noștri de facultăți nu se pune mare preț în Occident, dar o meserie bună, însușită de niște tineri cu glagore-n cap, în epoca globalizării, ar fi cu mult mai eficientă. Așa crede neamțul și nu putem să nu-i dăm dreptate.  

 

Lasă un comentariu