Evenimentul zilei

Ma01222019

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Actualitate Educatie Dezbaterile publice privind reforma în educație: între birocrație și bune intenții

Dezbaterile publice privind reforma în educație: între birocrație și bune intenții

11 Decembrie 2017 - 

Astăzi, a avut loc ultima etapă a consultărilor publice cu privire la reformele din educație, în special, debirocratizarea sistemului de raportare a informației în învățământul general și reevaluarea curriculei școlare, la care a participat și ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc. În total, 19 raioane și municipii au fost implicate în această procedură.

În cadrul dezbaterilor organizate în incinta Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” din capitală, au fost antrenați atât reprezentații Direcției generale educație, tineret și sport, cadre didactice, cât și părinți și elevi din municipiul Chișinău.

Anterior, au avut loc alte trei ședințe de lucru: la Hâncești, la Bălți și la Strășeni. În cadrul acestor consultări publice, la care au participat sute de persoane, reprezentanți ai comunităților educaționale din toate zonele țării, participanții și-au exprimat acordul cu privire la reformele inițiate de către minister. A fost salutată propunerea de a lichida sau de a schimba modalitatea de raportare a informației și au apreciat formatul de raportare propus.

În timpul ședințelor a fost prezentat proiectul Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general și discutate mecanismele de unificare a cerințelor de elaborare a documentației școlare și revizuirea indicatorilor de monitorizare a sistemului educațional în vederea excluderii dublării informației, relevă serviciul de presă al ministerului.

Tot astăzi, ministrul a avut o discuție dinamică și constructivă cu elevii și părinții din Chișinău, care i-au semnalat atât deficiențele, cât și aspectele pozitive ale sistemului educațional din Republica Moldova. Majoritatea participanților și-au exprimat dezideratul descongestionării normei didactice, prin reducerea numărului de ore obligatorii; modificarea sistemului de notare la unele discipline, prin introducerea calificativelor „admis/respins”; organizarea mai multor activități practice, îndeosebi în condiții de laborator; revizuirea manualelor școlare, îndeosebi a celor de informatică, precum și editarea unor broșuri informative cu programul orelor de liceu.

Monica Babuc a dat asigurări că toate propunerile vor fi luate în considerare, întrucât debirocratizarea sistemului de raportare, precum și reevaluarea curriculei școlare, reprezintă priorități ale ministerului. 

 

Lasă un comentariu