Evenimentul zilei

Lun03182019

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Actualitate Educatie A fost aprobat un nou Regulament de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat

A fost aprobat un nou Regulament de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat

21 Mai 2018 - 

Guvernul Republicii Moldova a aprobat un nou regulament de desfășurare a programelor de postdoctorat. Documentul are drept obiectiv stabilirea unui cadru de referinţă pentru organizarea, desfăşurarea şi finanţarea programelor de postdoctorat, precum şi promovarea procedurilor şi principiilor pentru asigurarea calităţii în organizarea şi desfăşurarea acestora. 

Comparativ cu precedentul act normativ, care stabilea organizarea programelor de postdoctorat în Republica Moldova și era unul provizoriu, noul Regulament propune un concept nou, fiind elaborat în concordanță cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova și Codului cu privire la știință și inovare, cu modificările și completările ulterioare, care angajează ralierea spațiului de cercetare al Republicii Moldova la Spațiul European de cercetare. Astfel, conform noilor prevederi, programele de postdoctorat sunt programe de cercetare ştiinţifice fundamentale şi aplicative avansate, desfășurate în cadrul organizațiilor din domeniile cercetării şi inovării, abilitate în condițiile legii. Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, instituția responsabilă de desfășurarea concursurilor de proiecte din domeniile cercetării și inovării va stabili priorităţile şi condiţiile de participare, în conformitate cu Programul Naţional în domeniile de cercetare şi inovare, va organiza contractarea proiectelor declarate câştigătoare și va asigura monitoriza implementării acestora.

Programele de postdoctorat vor fi finanțate prin concurs de proiecte, organizat de instituţii publice şi private, din surse externe, granturi, burse, precum şi din fonduri speciale ale instituţiilor de învăţământ superior şi ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, în condiţiile legii. Finanțarea bugetară va fi realizată de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, în conformitate cu metodologia de finanțare a proiectelor, aprobată de Guvern. Proiectul postdoctoral va conține bursa postdoctorandului, cheltuielile de cercetare, cheltuielile pentru mobilităţi, precum şi cheltuielile de regie, care vor constitui cel mult 10% din suma totală a grantului. Programele de postdoctorat se vor finaliza cu susținerea publică a tezei de doctor habilitat sau în baza sintezei lucrărilor științifice publicate.

 De asemenea, instituțiile din domeniile cercetării și inovării vor avea dreptul de organizare a programelor de postdoctorat, conform cerințelor de cadre interne și externe, după evaluarea complexă a capacităților lor instituționale, care va fi realizată de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

 

 

Lasă un comentariu