Evenimentul zilei

Mie06032020

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Actualitate Educatie Economie Comisia Europeană a publicat raportul MCV. România a realizat progrese semnificative în ce privește Agenția Națională de Integritate iar Bulgaria nu a îndeplinit deocamdată în mod satisfăcător niciuna din condiționalități

Comisia Europeană a publicat raportul MCV. România a realizat progrese semnificative în ce privește Agenția Națională de Integritate iar Bulgaria nu a îndeplinit deocamdată în mod satisfăcător niciuna din condiționalități

15 Noiembrie 2017 - 

Comisia Europeană a publicat miercuri cel mai recent raport al său referitor la etapele parcurse de România pentru a-și îndeplini angajamentele privind reforma judiciară și combaterea corupției, în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) instituit în 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat de presă al executivului comunitar. Bulgaria nu a îndeplinit deocamdată în mod satisfăcător niciuna din condiționalitățile cuprinse în Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), dar progresele consemnate îndreptățesc opinia că aceasta poate avea loc în viitorul apropiat, transmite agenția BTA.

Raportul publicat miercuri se referă la perioada care a trecut din ianuarie 2017 și analizează în mod concret progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a celor 12 recomandări formulate de Comisia Europeană în raportul său din ianuarie acest an din cadrul MCV.

„Am constatat progrese în unele domenii, dar mai sunt încă multe de făcut. România a pus în aplicare unele dintre recomandările noastre, dar în privința altora nu a realizat până acum progrese suficiente. Mă bazez pe guvernul României să continue reformele necesare și să evite regresul, astfel încât să putem colabora în vederea atingerii obiectivului de finalizare a MCV în cadrul actualului mandat al Comisiei”, a declarat prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Cel mai recent raport al CE, din ianuarie 2017, a trecut în revistă progresele generale înregistrate în ultimii zece ani și a identificat 12 recomandări specifice care ar ajuta România să avanseze în direcția îndeplinirii tuturor obiectivelor de referință ale MCV.

România a realizat progrese semnificative în ce privește Agenția Națională de Integritate

Comisia Europeană consideră că, în ansamblu, România a realizat progrese semnificative în ceea ce privește obiectivul referitor la cadrul de integritate și Agenția Națională de Integritate, arată executivul european în cel mai recent raport al său privind îndeplinirea angajamentelor asumate în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) instituit în 2007, când a aderat la Uniunea Europeană, potrivit documentului publicat pe site-ul Comisiei.

Punerea în aplicare a recomandării Comisiei ce presupune asigurarea intrării în funcțiune a sistemului PREVENT este satisfăcătoare, estimează raportul. Potrivit acestei recomandări, Agenția Națională de Integritate și Agenția Națională pentru Achiziții Publice ar trebui să introducă practica de a întocmi rapoarte cu privire la verificările ex ante pe care le efectuează în cazul procedurilor de achiziții publice și rapoarte cu privire la acțiunile pe care le întreprind în urma acestor verificări, inclusiv în cazul verificărilor ex post, precum și rapoarte cu privire la cazurile de conflict de interese descoperite, și să organizeze dezbateri publice la care să răspundă guvernul, autoritățile locale, sistemul judiciar și societatea civilă.

Sistemul PREVENT are rolul de a preveni conflictele de interese în procedurile de achiziții publice, instituind un mecanism de verificare ex ante și permițând autorităților contractante să remedieze aceste situații înainte de atribuirea contractului. Sistemul a intrat în funcțiune la sfârșitul lunii iunie, rezultat al unei colaborări strânse între Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Agenția pentru Agenda Digitală a României, precum și al colaborării cu Guvernul. Sistemul funcționează de patru luni și în prezent se înregistrează primele sale rezultate.

Rapoarte succesive privind MCV au subliniat întârzieri și incoerențe în aplicarea de sancțiuni pentru parlamentarii considerați a fi incompatibili sau în conflict de interese ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive cu privire la un raport elaborat de Agenția Națională de Integritate.

Prin urmare, Comisia formulase recomandarea ca parlamentul să dea dovadă de transparență în procesul său decizional cu privire la acțiunile întreprinse în urma hotărârilor definitive și irevocabile având ca obiect incompatibilități, conflicte de interese și averi ilicite pronunțate împotriva membrilor săi. Comisia a primit informații în ce privește procedurile aplicabile și caracterul public al dezbaterilor parlamentare, dar nu a fost încă informată dacă au avut loc dezbateri sau au fost pronunțate efectiv hotărâri în cazurile pendinte.

Deși normele și procedurile din Parlament privind aplicarea de sancțiuni par să fie clare, Agenția Națională de Integritate a semnalat că există trei cazuri pendinte referitoare la parlamentari cu privire la care nu au fost încă executate hotărârile definitive în materie de integritate emise de instanțele judecătorești în 2017. Nu este clar dacă există termene-limită pentru Parlament de a pune în aplicare sancțiunile, se menționează în document.

De asemenea, există alte trei cazuri de parlamentari ale căror mandate au fost confirmate în urma alegerilor de la sfârșitul anului 2016, în ciuda faptului că aceștia fac obiectul unei interdicții de a ocupa o funcție eligibilă timp de trei ani, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive. Agenția Națională de Integritate a informat Parlamentul în februarie 2017, dar Parlamentul nu a luat încă măsuri pentru a soluționa aceste trei cazuri, amintește raportul.

Printre măsurile concrete prin care s-ar pune în practică transparența propusă în recomandare s-ar număra, de exemplu, recunoașterea publică de către președintele camerei respective a parlamentului a primirii hotărârii judecătorești definitive (sau a unui raport al Agenției Naționale de Integritate care nu a fost contestat în instanță), anunțarea unui calendar pentru luarea unei decizii și informarea publicului și a Agenției Naționale de Integritate după încheierea procesului de adoptare a deciziei.

Măsurile luate de Parlament în legătură cu aceste șase cazuri ar permite realizarea de progrese rapide cu privire la această recomandare, se subliniază în raport.

Bulgaria nu a îndeplinit deocamdată în mod satisfăcător niciuna din condiționalitățile cuprinse în MCV

Documentul dat publicității miercuri analizează în mod concret progresele înregistrate în îndeplinirea celor 17 recomandări emise de Comisia Europeană în precedentul său raport, din ianuarie 2017.

„Deși Comisia nu poate concluziona deocamdată că vreuna dintre condiționalități a fost îndeplinită în mod satisfăcător, rămâne la părerea că, cu o direcție politică consecventă și o determinare de a face ca reformele să avanseze, Bulgaria ar trebui să poată îndeplini recomandările rămase și, în consecință, să îndeplinească în mod satisfăcător condiționalitățile MCV în viitorul apropiat”, afirmă executivul de la Bruxelles.

„Am constatat progrese în multe domenii, dar mai este necesară încă multă muncă. Bulgaria a îndeplinit sau a înregistrat progrese la câteva din recomandările noastre, dar nu încă la toate. Contez pe guvernul bulgar să implementeze toate reformele plănuite și să evite pașii înapoi, astfel încât să ne putem îndrepta spre obiectivul încheierii MCV în mandatul acestei Comisii”, a declarat prim-vicepreședintele executivului comunitar, Frans Timmermans.

Deși incertitudinea politică a condus la unele întârzieri în punerea în aplicare a reformelor în acest an, procesul de reformă a primit un nou impuls începând din luna mai, chiar dacă rezultatele finale se lasă încă așteptate în domenii care necesită reforme legislative și acțiune guvernamentală, precum lupta împotriva corupției, relevă documentul Comisiei.

În ce privește domeniul judiciar, raportul constată evoluții importante în 2017, în primul rând alegerea unui nou Consiliu Judiciar Suprem, al cărui impact ar trebui să se manifeste începând de anul viitor.

Comisia Europeană va evolua din nou progresele Bulgariei cu privire la reforma judiciară și combaterea corupției spre sfârșitul anului 2018.

 

 

Lasă un comentariu