Evenimentul zilei

Mie03202019

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Actualitate Justiție Procurorii vor solicita ca peste 7 milioane de lei, cheltuieli legate de traduceri, expertize şi extrădări, să fie achitate de inculpaţi

Procurorii vor solicita ca peste 7 milioane de lei, cheltuieli legate de traduceri, expertize şi extrădări, să fie achitate de inculpaţi

26 Iulie 2018 - 

Deşi Procuratura a studiat şi abordat subiectul recuperării cheltuielilor judiciare începând cu anul 2016, acesta rămâne a fi actual şi prioritar până în prezent. Conducerea instituţiei insistă şi orientează acuzatorii de stat, odată cu condamnarea persoanelor sau aplicarea altor soluţii de nereabilitare, să solicite încasarea mijloacelor băneşti care au fost utilizate la efectuarea anchetei şi pe care l-au suportat instituţiile de drept (expertize judiciare, traduceri, extrădări etc.) - din banii persoanei vinovate.

În acest context, în decursul primelor șase luni ale anului 2018, Procuratura a propus o abordare nouă, sistemică, cu antrenarea tuturor actorilor din justiţie pentru ajustarea practicii în domeniul încasării cheltuielilor judiciare şi asigurarea corespunderii acesteia standardelor internaţionale, relevă Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale.

Sarcinile faţă de procurori şi organele de urmărire penală au constat în neadmiterea situaţiilor din anii precedenţi, când cheltuielile esenţiale, pe care le suportă statul la desfăşurarea proceselor penale, rămâneau a fi neevaluate şi, respectiv, nerecuperate atunci când dispoziţiile legale o cer, fapt ce prejudiciază bugetele alocate organelor de drept şi altor instituţii implicate în procesele de combatere a criminalităţii.

Chiar dacă, în prezent, legislaţia procesual-penală conţine prevederi la acest capitol, acestea sunt ambigue, lasă loc pentru interpretări şi generează practici neuniforme. De aceea, urmare a generalizării experienţei statelor europene la acest capitol, unde lucrurile stau altfel şi pentru a sensibiliza forul juridic naţional la acest subiect, Procuratura Generală a invitat, în toamna anului trecut, experţi notorii, judecători şi procurori din Germania, Estonia, Letonia şi România – state în care practicile în domeniu au avansat considerabil şi unde, la toate etapele unui proces penal, există reglementări bine definite, care pun sarcina achitărilor pe seama persoanei care a săvârşit infracţiunea şi nu pe umerii contribuabililor oneşti. 

La modul concret, experienţa europeană presupune virarea sumelor necesare pentru avansarea cheltuielilor judiciare către bugetul organelor de drept pentru ca, în cele din urmă, acestea să fie achitate de persoana recunoscută vinovată de comiterea infracţiunii. 

Participanţii la eveniment au adoptat o rezoluţie care a permis crearea unui grup de lucru interinstituţional, care în regim de urgenţă, a elaborat un proiect de lege pentru ajustarea legislaţiei şi practicilor naţionale la cele europene. Ulterior, proiectul a fost expediat Ministerului Justiţiei care, în prezent, realizează procedurile necesare adoptării actului legislativ.

În opinia Procuraturii Generale, recuperarea banilor pe seama persoanelor culpabile de comiterea infracţiunilor, pe lângă toate, va exclude şi asemenea practicii defectuoase precum: tergiversarea, inclusiv prin utilizarea abuzivă de către părţi a drepturilor procesuale, recuzările neîntemeiate, amânarea continuă a proceselor în judecată din cauza neprezentării părţilor sau a apărătorilor. 

 

Lasă un comentariu