Evenimentul zilei

Mie04012020

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Actualitate Justiție Ministerul Justiţiei anunță un concurs pentru ocuparea unor funcții publice cu statut special rămase vacante

Ministerul Justiţiei anunță un concurs pentru ocuparea unor funcții publice cu statut special rămase vacante

05 Iulie 2019 - 

Termenul limită pentru depunerea actelor este 26 iulie.

Ministerul Justiţiei anunță un concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice cu statut special vacante:
Director al Administrației Naționale a Penitenciarelor și director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Concursul are loc în baza Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 492 din 30 iulie 2018.
La concurs se admit numai candidații care întrunesc condițiile de bază, cerințele specifice ale concursului și ale căror dosare de participare la concurs sunt complete și întocmite corespunzător .
Concursul constă în desfășurarea succesivă a următoarelor probe:
-probă scrisă;
-interviul;
prezentarea în cadrul interviului a planului de dezvoltare strategică al instituției/subdiviziunii.
Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este 6 sau una superioară acesteia. Candidatul, care a obținut cea mai mare notă finală, se consideră învingător al concursului. Toate probele vor avea loc la sediul Ministerului.

Lasă un comentariu