Evenimentul zilei

Dum03292020

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Actualitate Justiție Ministerul Justiției organizează trei concursuri publice pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul instituției

Ministerul Justiției organizează trei concursuri publice pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul instituției Recomandat

08 Februarie 2020 - 

Concursul constă dintr-o probă scrisă și un interviu petrecute la sediul Ministerului Justiției (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82). Informația privind data, ora și locul desfășurării probelor va fi afișată suplimentar pe pagina Ministerului Justiției la rubrica „Posturi vacante/Voluntariat/Informații despre concurs”.

În acest sens, aplicanții pot consulta cerințele (link activ) următoarele poziții vacante:
-Consultant principal în Direcția profesii și servicii juridice (pe perioadă determinată);
-Consultant în Direcția profesii și servicii juridice (pe perioadă determinată);
-Auditor intern în Serviciul audit intern (pe perioadă determinată).
Prin urmare, condiţiile de bază pentru participare la concurs sunt următoarele:
-deţine cetăţenia Republicii Moldova;
-dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
-cunoaşte limba română;
-nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
-în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
-nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
-nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
-nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
-îndeplineşte cerințele specifice pentru ocuparea funcției.
Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs care va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:
-formularul de participare  (poate fi descărcat aici);
-copia buletinului de identitate;
-copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării);
-copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
-documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019);
-documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
-cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici);
-acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).
Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs – 25 februarie 2020.
telefon de contact: +373 22-201-404, Graur Natalia, șefa Serviciu resurse umane și probleme speciale.
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 107;

Lasă un comentariu