Evenimentul zilei

Vi06052020

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Actualitate Justiție Alexandru Stoianoglo a luat act de sugestiile avocaţilor unor persoane pretins persecutate politic

Alexandru Stoianoglo a luat act de sugestiile avocaţilor unor persoane pretins persecutate politic Recomandat

26 Februarie 2020 - 

Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a luat act de sugestiile avocaţilor unor persoane pretins persecutate politic şi a decis antrenarea apărătorilor acestora în procesul de evaluare a celor 38 de dosare penale, prezumat instrumentate pe motive politice.

În acest sens, apărătorilor persoanelor pretins a fi urmărite politic li se solicită să prezinte în adresa Procurorului General o informaţie sintetizată, cu expunerea tuturor argumentelor şi probelor care ar confirma pretinsa urmărire politică şi pretinsele încălcări de lege, admise de organul de urmărire penală, procurori, judecători şi alte aspecte relevante ce ţin de administrarea, analiza şi aprecierea probelor pe caz şi care ar putea răsturna poziţia, şi concluziile procurorului, expuse în rechizitoriu.
Informaţiile părţii apărării vor fi examinate de către Grupul de control, procurorul de caz sau procurorii care susţin acuzarea de stat urmând a lua în calcul concluziile Grupului, asigurând obiectivitatea şi echitabilitatea procesului judiciar, în conformitate cu art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
În context, menţionăm că astfel de Grupuri de control nu sunt reglementate de Codul de procedură penală, ele vin ca o reacţie constructivă, în ordine de măsură administrativă excepţională, a sistemului organelor Procuraturii la Declaraţia Legislativului moldovenesc cu privire la caracterul captiv al statului, inclusiv a organelor de drept, dar şi la Raportul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care indica o listă de dosare cu suspiciuni de urmărire ilegală, abuzivă, selectivă şi pe motive politice a unor persoane din Republica Moldova.
În fond, Grupul de control nu substituie acuzatorul de stat şi nu intervine în independenţa lui decizională, concluzia Grupului urmând a fi luată în calcul pentru asigurarea unei cercetări judecătoreşti complexe sau, după caz, renunţarea la învinuire, în conformitate cu prevederile art.320 alin.(5) din Codul de procedură penală, astfel încât părţilor implicate să le fie asigurat dreptul la un proces echitabil.
Amintim că, printr-o dispoziţie emisă de Procurorul General Alexandr Stoianoglo, a fost instituit un Grup de control şi monitorizare a unor dosare concrete şi asta după ce instituţia a luat act de Declaraţiile şi Raportul APCE, declaraţiile unor organizaţii neguvernamentale, activişti civici, reprezentanţi ai partidelor politice, dar şi adresările parvenite pe adresa Procurorului General, din care rezultă o listă de câteva zeci de dosare, care ar reprezenta rezultatul unor comenzi politice şi care au dus la urmărirea penală şi judecarea, pe nedrept, a mai multor persoane.
Astfel, începând cu săptămâna trecută, Grupul evaluează fiecare cauză penală, inclusă în listă, aflate atât la faza de urmărire penală, cât şi în cea judiciară sau, după caz, de executare. Ulterior, informaţiile vor fi dezbătute şi analizate de conducerea Procuraturii, împreună cu procurorii de caz.
În cazul în care vor fi stabilite abateri grave de la lege la intentarea şi instrumentarea acestor cauze penale, care, fără rezerve, afectează legalitatea soluţiilor dispuse, vor fi luate măsurile legale în consecinţă.
Si anume, dosarele aflate la etapa urmăririi penale vor fi clasate. În cazul celor aflate deja pe rolul instanţelor de judecată - procurorii vor renunţa parţial sau integral la învinuirile aduse, sau vor veni cu ordonanţe de reîncadrare a faptelor, iar pe dosarele aflate în faza de executare – se va verifica eventualitatea declanşării căilor extraordinare de atac.

Lasă un comentariu