Evenimentul zilei

Lun11182019

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Actualitate Social Audit: În 2017 ANRE nu aplicat corespunzător cadrul de raportare financiară

Audit: În 2017 ANRE nu aplicat corespunzător cadrul de raportare financiară Recomandat

29 Iunie 2018 - 

Un audit al Curții de Conturi cu privire la situațiile financiare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică la 31 decembrie 2017 denotă că instituția nu aplică corespunzător normele de contabilitate, precum și cadrul de raportare financiară.

Deși, potrivit prevederilor legale, autoritatea auditată urma să organizeze și să țină evidența contabilă în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate, aceasta a aplicat normele de evidență contabilă și raportare financiară specifice sistemului bugetar. Constatările de audit au servit drept bază pentru exprimarea opiniei cu rezerve cu privire la rapoartele financiare auditate, transmite IPN.

În cadrul ședinței Curții de Conturi din 28 iunie, s-a menționat că patrimoniul gestionat de ANRE a constituit, la finele anului 2017, circa 23,5 milioane de lei, din care 10 milioane de lei sau circa 43% au revenit creanțelor. Agenția își formează bugetul pentru anul următor în baza plăților regulatorii, stabilite la un nivel suficient, încât să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activității sale, în conformitate cu legea. Astfel, bugetul ANRE pentru anul 2017 a constituit la venituri – 30,8 milioane de lei, iar la cheltuieli – 44,1 milioane de lei, cu un deficit bugetar de peste 13 milioane de lei.

Procesul achizițiilor în cadrul Agenției, sub toate aspectele semnificative, a fost recunoscut de către auditul public extern ca unul complex și realizat printr-o succesiune de etape și în corespundere cu cadrul legal în vigoare.

Activitatea Agenției se realizează în baza programului anual de activitate, care reprezintă o listă de activități dezintegrate și neconjugate cu abordările, direcțiile, obiectivele de dezvoltare strategice și anuale și indicii de performanță cuantificabili și măsurabili respectivi. Auditul a constatat că programul anual de activitate nu asigură dezvoltarea durabilă și continuă a domeniului auditat, iar nestabilirea indicilor de performanță nu permite raportarea activității ANRE în corespundere cu exigențele legale, ceea ce poate avea impact asupra perceperii și sesizării activităților desfășurate și performanțelor realizate în domeniul energeticii.

ANRE este o autoritate publică autonomă, învestită cu competențe de reglementare și monitorizare a sectoarelor energeticii, cu statut de persoană juridică, responsabilă față de Parlament și independentă în raport cu alte autorități, organe publice sau alte entități publice sau private. Agenția implementează politica statului privind reglementarea în domeniul energetic, asigură reglementarea și monitorizarea funcționării eficiente a piețelor și desfășurarea activităților în domeniile respective. Agenția este condusă de un Consiliu de administrație, care reprezintă un organ colegial, format din cinci directori, desemnați de către Parlament, pe bază de concurs, pentru o perioadă de șase ani.

Lasă un comentariu