Evenimentul zilei

Mie02192020

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Actualitate Social Ajutorul unic de la stat în valoare de 700 de lei poate fi ridicat începând cu data de 2 ianuarie 2020

Ajutorul unic de la stat în valoare de 700 de lei poate fi ridicat începând cu data de 2 ianuarie 2020

24 Decembrie 2019 - 

Premierul Ion Chicu a anunțat că suportul unic va fi transferat la oficiile poștale sau pe cardul bancar al pensionarului.

Legea cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, al cărui autor este Guvernul Chicu, a fost votată unanim de toți deputații din Parlamentul de la Chișinău.
Guvernul Chicu și-a argumentat propunerea prin necesitatea sporirii protecției sociale a beneficiarilor de pensii și alocații sociale cu venituri mici.
Suportul financiar unic în sumă de 700 de lei va fi acordat beneficiarilor de toate tipurile de pensii stabilite până la 1 ianuarie 2020, domiciliați în Republica Moldova, al căror cuantum lunar nu depăşeşte 2 000 de lei. Suportul financiar va fi acordat beneficiarilor de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate, pensii de urmaș, pensii pentru vechime în muncă, pensii pentru unele categorii de angajați din aviația civilă, pensii pentru funcționari publici, pensii pentru unele categorii de angajați din domeniul culturii, pensii pentru militarii în termen și membrilor lor de familie, pensii pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E Cernobîl, pensii din rândurile structurilor de forță.
Totodată, acest ajutor unic va fi acordat și beneficiarilor de toate tipurile de alocații sociale de stat, cu excepția alocației pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, stabilite până la 1 ianuarie 2020 conform Legii privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.
Cuantumul suportului financiar unic nu se va include în cuantumul pensiei și al alocațiilor sociale de stat.
În total, suportul financiar unic în valoare de 700 de lei va fi acordat pentru aproape 600 de mii de cetățeni.
Achitarea suportului financiar unic se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorului de servicii de plată care asigură plata pensiilor și alocațiilor sociale de stat. Sumele suportului financiar unic nesolicitate de către beneficiari vor fi restituite de către prestatorii de servicii de plată pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi incluse în plată în luna imediat următoare a lunii de gestiune.
Sumele suportului financiar unic se achită beneficiarilor până la finele anului 2020.
Cheltuielile pentru implementarea acestei legi sunt acoperite din contul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.
Legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.

Lasă un comentariu