Evenimentul zilei

Ma06182019

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Economie Banca Mondială susține autoritățile în lansarea Ghișeului Unic și pune accentul pe întreprinderile mici și mijlocii

Banca Mondială susține autoritățile în lansarea Ghișeului Unic și pune accentul pe întreprinderile mici și mijlocii

05 Iunie 2018 - 

Măsurile întreprinse pentru lansarea Ghișeului Unic, precum și etapele de implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității II (PAC II), au fost evaluate de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, la întrevederea cu echipa Băncii Mondiale, condusă de Anna Akhalkatsi, manager de Țară. La discuții au mai participat secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Vitalie Iurcu, precum și experți din domeniu.

Experții BM au apreciat acțiunile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru lansarea Ghișeului Unic în luna iunie, precum și pașii întreprinși în vederea implementării PAC II. În context, au fost evaluate rezultatele realizării reformelor instituționale și implementării celor trei componente ale PAC II - reforma regulatorie, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și sporirea accesului la finanțare, relevă serviciul de presă al ministerului de resort.

Ministrul Gaburici a menționat că „un obiectiv asumat de Guvern este creșterea competitivității la export a întreprinderilor beneficiare și facilitarea legăturilor cu piețele de desfacere. În acest sens, MEI și instituțiile responsabile din domeniu continuă implementarea reformei regulatorii pentru a reduce povara cadrului de reglementare asupra agenților economici. De asemenea, pentru susținerea antreprenorilor se întreprind măsuri pentru îmbunătățirea accesului la finanțare pe termen mediu și lung”, a accentuat Chiril Gaburici.

În aceeași ordine de idei, părțile au acordat o atenție sporită dezvoltării sectorului IMM-urilor. Experții BM au menționat necesitatea consolidării capacității instituționale a ODIMM și MIEPO, pentru a dezvolta și facilita creșterea întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, experții au discutat modalitățile de acordare a granturilor de co-finanțare a agenților economici privați din sectorul IMM, în special, pentru implementarea proiectelor de îmbunătățire a afacerilor axate pe sporirea competitivității la export.

Cu referire la lansarea și implementarea Ghișeului Unic, reprezentanții BM au apreciat conlucrarea eficientă între instituțiile statului. În context, Vitalie Iurcu a menționat că sistemul automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive va permite eliberarea a circa 150 de acte permisive prin intermediul platformei SIAGEAP și, astfel, va deveni mai simplă gestionarea și dezvoltarea unei afaceri. De asemenea, secretarul de stat a menționat că autoritățile sunt deschise pentru o colaborare eficientă pe toate platformele proiectelor derulate și stabilirea priorităților comune de relansare a economiei naționale.  

 

Lasă un comentariu