Evenimentul zilei

Mie01292020

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Economie Bugetul municipiului Chişinău a fost auditat în premieră prin prisma standardelor unui audit financiar

Bugetul municipiului Chişinău a fost auditat în premieră prin prisma standardelor unui audit financiar

19 Decembrie 2018 - 

Probele de audit au fost colectate la Primărie şi la peste 40 de entităţi municipale.

„În pofida eforturilor depuse în vederea colectării probelor, echipa de audit nu a putut obţine probe suficiente şi adecvate, care ar confirma plenitudinea şi veridicitatea datelor expuse în raportului financiar. Potrivit unor estimării indirecte, denaturările se ridică la 32,5 miliarde lei”, a declarat Rima Sciastlivîi, controlor superior de stat la Curtea de Conturi.
Auditorii au constatat inventarierea fragmentară a patrimoniului la nivelul unor entităţi, fără determinarea valorii juste a bunurilor. Deşi Curtea de Conturi a recomandat, încă în 2012, întocmirea unui Registru al bunurilor imobile locative şi nelocative proprietate a municipiului, un asemenea registru nu există. Agenţia Servicii Publice a informat despre înregistrarea a 886 de bunuri imobile, pe când administraţia publică locală deţine informaţii despre existenţa a 1595 de bunuri. Chiar şi sediul Primăriei este înregistrat drept „construcţie pentru cultură şi agrement”, în calitate de proprietar fiind Republica Moldova, nu administraţia locală. Nici construcţiile din patrimoniul naţional cultural „Porţile Sfinte” şi „Clopotniţa” din scuarul Catedralei nu au proprietari. Aceste construcţii nu sunt înregistrate în evidenţa contabilă.
Şi cu înregistrarea terenurilor proprietate municipală lucrurile nu stau bine. În lipsa unei inventarieri, auditul s-a bazat pe datele dării de seamă funciare, în care sunt raportate 7,8 mii de hectare de terenuri. Denaturările estimate sunt de 9,7 miliarde lei, autorităţile au folosit preţul normativ al pământului, mult mai mic decât preţul de piaţă. Nici spaţiile verzi nu au fost evaluate şi înregistrate corect în evidenţa contabilă. Auditul a estimat denaturări de 5,8 mlrd lei.
Nereguli au fost evidenţiate şi la înregistrare construcţiilor speciale, în sumă de 2,67 mlrd lei. Inclusiv drumuri, poduri, pasajele subterane, în valoare de 2,1 mld lei. Direcţia transport public şi căi de comunicaţie, încălcând principiile contabilităţii, a înregistrat lucrări de reparaţie, proiectare şi amenajare a obiectelor de infrastructură tehnic-edilitară ca mijloace fixe separate, majorând valoarea contului respectiv cu 559 de milioane de lei. La fel, 17 drumuri de interes naţional rămân neînregistrate atât în evidenţa contabilă a Direcţiei, cât şi a Primăriei municipiului Chişinău. Nu sunt înregistrare nici două pasaje subterane. Denaturări de circa 30 mln lei au fost atestate şi la valoarea construcţiilor speciale, precum ar terenurile de joacă, platformele de colectare a deşeurilor.
Prezent la şedinţa Curţii de Conturi, viceprimarul Nistor Grozavu a menţionat că se lucrează asupra înlăturării neregulilor depistate. Au fost înregistrate bunurile municipale în trei sectoare din cele cinci ale municipiului. Ritmul lent al acestui proces a fost explicat implicit prin faptul că există diferenţe între modul de înregistrare a bunurilor de către specialiştii municipali şi cei din cadrul agenţiilor guvernamentale. Potrivit lui Nistor Grozavu, cea mai gravă şi deja veche problemă ţine de netransmiterea de către diferite direcţii municipale la balanţa Primăriei mun. Chişinău a obiectivelor finalizate şi nefinalizate. Ca urmare, situaţia cu aceste obiective nu se examinează nici de Consiliul municipal, nici de operatorii care le gestionează. Ei refuză luarea la balanţă din cauza unor lacune, prefigurate pe parcursul exploatării, sau pentru că nu a fost definitivată construcţia lor.

Lasă un comentariu