Evenimentul zilei

Joi04092020

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Economie Termenul limită de achitare a obligațiilor fiscale este până la 25 martie 2019

Termenul limită de achitare a obligațiilor fiscale este până la 25 martie 2019 Recomandat

10 Martie 2019 - 

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în condițiile neachitării impozitelor respective în termenul prevăzut, pentru fiecare zi de întîrziere se va aplica penalitate de 0,0329% per zi.

 

Obligația de achitare a acestui tip de impozit revine persoanelor juridice și/sau celor fizice, proprietari ai bunurilor imobiliare (inclusiv terenuri) sau posesori ai acestora, în condițiile stipulate de prevederile art. 277 alin. (1) lit. b) – f) din Codul fiscal, după cum urmează:

– arendașii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;

– deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;

– arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice şi ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

– locatarii bunurilor imobiliare;

– în cazul contractului de leasing financiar;

– arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenților Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locațiune nu prevede altfel.

Potrivit Codului Fiscal al Republicii Moldova, impozitul pe bunuri imobiliare este plătit de către subiectul impunerii la bugetele locale la locul unde se află obiectele impozabile, în părți egale până la data de 15 august și 15 octombrie a anului curent. Contribuabilii care plătesc integral taxa pentru anul fiscal curent înainte de data de 30 iunie a anului în cauză au dreptul la o reducere de 15% a valorii impozitului, scrie InfoMarket.

În același timp, întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (fermieri), al căror număr mediu anual de salariați nu depășește 3 unități în perioada fiscală și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, plătesc impozitul pe bunurile imobile înainte de data de 25 martie a perioadei fiscale următoare raportarea perioadei fiscale.

Persoanele juridice și persoanele fizice care au achiziționat bunuri imobiliare după data de 30 iunie a perioadei fiscale relevante plătesc impozitul pe bunurile imobile înainte de data de 25 martie a perioadei fiscale ulterioare perioadei de raportare fiscală.

Lasă un comentariu