Evenimentul zilei

Ma05262020

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Special
13 Feb 2020
by  - 
Publicat în Economie

În ultimii ani se aude tot mai mult, când vine vorba despre Uniunea Europeană, termenul “politica de coeziune”. Politica de coeziune – politica regională - a Uniunii Europene a sărbătorit 30 de ani în 2018, dovedind că are un impact pozitiv semnificativ asupra vieții europenilor.

 

Cu toate acestea, termenul este încă dificil de înțeles pentru unii cetățeni, potrivit specialiștilor în domeniu. Beneficiind de un buget de 351,8 miliarde euro - aproximativ o treime din bugetul UE, politica de coeziune reprezintă o componentă esenţială a Cadrului Financiar Multianual în actuala perioadă de programare, constituind principalul instrument de investiţii pentru atingerea obiectivelor UE. Și un lucru important pentru cei care doresc să pună un proiect finanțat de UE în centrul atenției: Știați că mii de proiecte din întreaga Europă primesc anual finanțări regionale din partea Uniunii Europene? Aceste proiecte pot acoperi orice domeniu, de la un program de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii dintr-o anumită zonă a Europei, la îmbunătățirea transportului public dintr-o capitală sau a eficientizării consumului de energie electrică dintr-un sat. De aceea există #EUinmyRegion. Unde figurează deja proiecte care au avut loc în diverse regiuni. Spre exemplu, fondurile UE au făcut posibilă valorificarea patrimoniului istoric excepțional din Alba-Iulia, fosta capitală medievală a Transilvaniei și locul Declarației de Unire în 1918. Restaurarea cetății de aici a beneficiat de finanțarea UE, cu un buget alocat de 41,3 milioane lei. Numărul de turiști a crescut de zece ori între 2005 și 2014, ca urmare a activității desfășurate. Cetatea a obținut titlul de Destinație europeană de excelență în 2012.

Nu întâmplător în noiembrie 2019, la Alba Iulia a avut loc, în cadrul inițiativei „Together 4 Cohesion”, Conferința „Managementul Carierei”. Conferința s-a desfășurat sub formatul unui atelier interactiv cu studenții Universității „1 Decembrie 1918”.  Obiectivul acțiunii fiind acela de a oferi tinerilor o perspectivă asupra politicii de coeziune, precum și a posibilităților de accesare a fondurilor europene (susținând politica de coeziune). Studenților prezenți li s-au prezentat metodele prin care pot beneficia de proiectele și finanțările legate de aceste fonduri de coeziune destinate regiunilor din care provin. „Together 4 Cohesion” este o campanie de comunicare de 12 luni, coordonată de Adunarea Regiunilor Europene (ARE) în cooperare cu agenția de comunicare germană mc Group. ARE este cea mai largă rețea independentă politică a regiunilor de pe continentul European, reunind regiuni din 30 de țări, fiind prezentă peste tot pe continent, în interiorul și în exteriorul UE.

Strategia Europa 2020

Iar dacă nu știați, obiectivele politicii regionale sunt realizate prin intermediul a trei fonduri: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) şi Fondul social european (FSE). Acestea constituie - împreună cu Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF) - Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii. Deci, politica regională a UE este o politică de investiţii, care îşi propune să susţină competitivitatea şi creşterea economică, îmbunătăţirea calităţii vieţii, crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea durabilă.

Politica regională asigură cadrul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană. Cele cinci obiective pentru UE în 2020 sunt: Ocuparea forței de muncă: 75 % dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani să fie încadrate în muncă; Cercetare și dezvoltare 3 % din PIB-ul UE să fie investit în C&D; Schimbări climatice și durabilitate energetică - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % comparativ cu nivelurile din 1990, 20 % din energie din surse regenerabile, creșterea eficienței energetice cu 20 %; Educație: reducerea ratei abandonului școlar timpuriu sub 10 %, scăderea numărului persoanelor aflate în sau expuse riscului de sărăcie și excluziune socială cu cel puțin 20 de milioane; Combaterea sărăciei și excluziunii sociale: scăderea numărului persoanelor aflate în sau expuse riscului de sărăcie și excluziune socială cu cel puțin 20 de milioane. Iar fiecare stat membru a adoptat propriile obiective naționale în aceste domenii.

13 Feb 2020
by  - 
Publicat în Cultura

Cărțile de debut, edițiile bibliofile, discurile de vinil cu muzică pe versurile scrise de Grigore Vieru, în total 150 de documente de colecție, au fost expuse publicului la Biblioteca Națională, cu prilejul împlinirii a 85 de ani de la nașterea poetului. Expoziția „Grigore Vieru – poetul secolului grăbit” poate fi vizitată până pe 31 martie, în blocul central al bibliotecii, relatează IPN.

13 Feb 2020
by  - 
Publicat în Economie

Guvernul a aprobat modificări în mai multe acte legislative menite să reglementeze activitatea organizațiilor de creditare nebancară. 

12 Feb 2020
Publicat în Economie

Judecătorii în exercițiu ar putea să nu mai beneficieze de recalcularea pensiei în funcție de mărimea salariului lunar pe care îl au.

12 Feb 2020
Publicat în Economie

Soluția este un sistem inteligent de parcări urbane contra plată, consideră economistul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță.

12 Feb 2020
Publicat în Economie

Cursul valutar pentru 12 februarie 2020.

11 Feb 2020
by  - 
Publicat în Economie

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, cu vot unanim, ridicarea regimului de intervenție timpurie la banca comercială Moldindconbank. Decizia a fost luată odată cu aprobarea, pe 10 februarie 2020, a lui Nikolay Borissov și Penka Kratunova în calitate de membri ai Comitetului de conducere al băncii, relatează IPN.

11 Feb 2020
by  - 
Publicat în Economie

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) propune modificări la Legea cu privire la principiile de subvenționare.

09 Feb 2020
Publicat în Economie

Importatorii le caută pentru calitate şi preţ. Pentru a-şi mări cifra de afaceri la export, pomicultorii din Republica Moldova şi-au dat întâlnire cu potenţialii importatori la o expoziţie de fructe din Berlin.

09 Feb 2020
Publicat în Economie

Un proiect de lege pentru modificarea Legii privind sistemul public de asigurări sociale a fost înaintat de un grup de deputați.

09 Feb 2020
Publicat în Cultura

Spectacolul se va juca din 13 februarie până pe 20 februarie începând cu ora 18:30 la teatrul Eugene Ionesco.

09 Feb 2020
Publicat în Economie

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP-IFAD) a anunțat despre lansarea Concursului de recepționare a cererilor pentru obținerea granturilor competitive pentru reabilitarea și înființarea perdelelor şi plantațiilor de protecție, care vor fi finanțate în anul curent în cadrul a două proiecte.